Meslek Tanıtımı Eğitim Süreci Meslekte İlerleme Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Öğretim Elemanları Ders Müfredatı Ders Programı Staj İşlemleri

 

Harita Kadastro Programında eğitim online olarak saat 17 ve sonrasında yapılmaktadır. Öğrenciler öğretim elemanları tarafından internet ortamında anlatılan dersleri bulundukları yerden bilgisayar, telefon vb. internet desteği olan bir cihaz yardımı ile anlık olarak takip edebilir, öğretim elemanına soru sorabilir veya dersi daha sonra izleyebilir.

 

İlgili öğretim elemanları her dersin sonunda öğrenciye proje, uygulama vb. döküman verebilir. Öğrenci uzaktan eğitim panelinden bu dökümana ulaşabilir. Proje, uygulama vb. sonuçları ilgili öğretim elemanının belirleyeceği şekilde (e-posta, kargo vb.) öğrenci tarafından öğretim elemanına ulaştırılır. Teslim edilen bu dökümanların sınav puanına etkisi öğretim elemanı tarafından belirlenir.

 

Vize sınavları uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır. Öğrencinin vize sınavı için okula gelmesi zorunluluğu yoktur.

 

Final sınavlarına girmeden önce programda yer alan Teori + Uygulama derslerinin uygulamaları ilgili derse göre CBS laboratuarı, Fotogrametri laboratuarı, Uzaktan Algılama laboratuarında ya da Arazi Çalışması şeklinde yapılır.  

 

Final sınavları Uzaktan Eğitim MYO'nda yazılı/basılı ortamda veya uygulama olarak yapılmaktadır. Öğrencinin bir dersi geçebilmesi için final sınavına katılması zorunludur, katılmayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

 

Öğrencilerin başarısız oldukları dersler için Bütünleme Sınavı hakları bulunmaktadır. Bütünleme sınavları genellikle final sınavlarından 2 hafta sonra yapılmaktadır.

 

Öğrencilere yapılacak tüm duyurular http://uemyo.aku.edu.tr adresinden yapılmaktadır.

04 Temmuz 2017, Salı 4147 kez görüntülendi