Meslek Tanıtımı Eğitim Süreci Meslekte İlerleme Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Öğretim Elemanları Ders Müfredatı Ders Programı Staj İşlemleri
MEZUNLARIMIZ

 

Bölüm Başkanı: Öğr. Grv. Halil İbrahim SOLAK

Erasmus Koordinatör:Dr. Öğr. Üye. Bilal YALÇIN

Farabi Koordinatör: Öğr. Grv. Hasan AKKOÇ

 

Amacı: Kamu kuruluşlarının ve özel sektörün haritacılıkla ilgili taleplerini karşılayabilecek, kendine güvenen, mesleki bilgi ve becerileri kazanmış, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışması ruhunu kavramış, kendini yazılı ve sözlü ifade edip iletişim kurabilen, mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarını yürütebilen Harita Teknikerleri yetiştirmektir.

Vizyon: Güncel teknolojileri takip ederek, kamu kurumlarının ve özel sektörün taleplerine cevap verebilecek şekilde eğitim-öğretim veren, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir program olmaktır.

Misyon: Önlisans seviyesinde verdiği eğitim öğretim ile harita teknikeri eğitimi almayı isteyen öğrenciler için kapsamlı ve sürekli iyileştirilen bir öğretim programı hazırlar ve uygular. Bu öğretim programı çerçevesinde öğrencilerini belirlediği eğitim amaçlarına uygun olarak yetiştirir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Harita ve Kadastro programı, arazi üzerinde konuma bağlı planlama ve projelendirme çalışmaları yapan kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak harita teknikerlerini yetiştiren bir ön lisans programıdır. Eğitim-öğretim süresi iki yıl olup dört yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler yarıyıllıktır. Öğrencilerimiz 30 iş günü kamu kurumlarında veya özel sektörde staj yaparak bilgi becerilerini arttırmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavına katılan öğrencilerden YGS1 puan türüne göre yapılan tercihe göre kontenjan dahilinde kabul alınmaktadır

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler: Harita Kadastro Teknikeri olmak isteyen öğrencilerin

– Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen,
– El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş,
– Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan,
– İş birliğine açık,
– Girişimci bir ruha sahip olmaları beklenmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan öğrenciler bazı derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Bunun için başvuru şartlarında olan trankript ve ders içeriklerini getirmek zorundadır. Gerekli incelemeler yapılarak uygun görülen derslerden muaf edilirler.

Eğitim Süresinde Kazanılan Nitelikler

– Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler,

– Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizer,

– Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapar,

– Haritalar üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar,

– Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar,

– Mahkemelerde Harita Mühendisinin bulunmadığı durumlarda bilirkişi olarak görev yapar,

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 30 İşgünü Staj yapmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ölçme ve değerlendirme kuralları (ödev, proje, uygulama v.s) bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam Olanakları: Harita ve Kadastro programı mezunlarının istihdam imkanları oldukça geniştir. Mezunlarımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl Banklarda, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, TCDD, BOTAŞ, İGDAŞ, TEDAŞ, MTA, TPO, Harita Genel Komutanlığı, İnşaat Şirketleri, Harita Mühendislik Büroları, Harita Üretim Şirketleri, Coğrafi Bilgi Sistemi Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Taşınmaz Değerleme Şirketleri, Madencilik Şirketleri, Üniversiteler, vb. kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Harita ve kadastro programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından açılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili Üniversitelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Tapu Kadastro, Çevre Mühendisliği lisans programlarına devam edebilirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İktisat ve İşletme bölümlerine de devam edebilmektedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Kasım 2015, Çarşamba 26519 kez görüntülendi