Birim Danışma Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Bilal YALÇIN     Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi  Ertuğrul ERGÜN  Müdür Yardımcısı

Öğr. Grv. Hasan AKKOÇ  Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi  Ertuğrul ERGÜN   Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı

Öğr. Grv. Hasan AKKOÇ  Bilgisayar Kullanımı Bölümü Bölüm Başkan V.

Öğr. Grv. Halil İbrahim SOLAK  Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan V.