Birim Kalite Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal YALÇIN     Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi  Ertuğrul ERGÜN  Müdür Yardımcısı

Öğr. Grv. Hasan AKKOÇ  Müdür Yardımcısı