Genel Bilgiler Ders Müfredatı Ders Programı Staj İşlemleri Öğretim Elemanları
Öğretim Elemanları İletişim Bilgileri Mesleğin Gerektirdiği Özellikler Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Meslekte İlerleme

 

 

 

 

 

Bilgisayar Programcılığı Bölümü, bilgisayar bilimlerinin temel bilgileri ile donatılmış, programlama dillerinin kullanılmasında teknik bilgi ve deneyime sahip, yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen programcılar yetiştirilmesini sağlayan, üniversitelerin 2 yıl süreli eğitim verdiği teknik bir programdır. Bu programdan mezun olan öğrencilere, Bilgisayar Programlama Teknikeri akademik unvanı verilmektedir.

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programı, 1994 yılında açılan Bilgisayar Programcılığı programı ile 1997 yılında açılan Bilgisayar Enformasyon Sistemleri programının MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında 4702 sayılı kanun ile birleştirilmesi ile tek çatı altında toplanmıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, uzun süredir Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programında örgün eğitim kapsamında sunduğu bu programı, edindiği tecrübeler ile birlikte uzaktan eğitim platformuna taşımaktadır. İki yıl süreli eğitim verilen programda görsel programlama, web programlama, c ile sistem programlama, bilgisayar sistemleri ve donanımı ve .NET konularında eğitim verilmektedir. Yoğun programlama dilleri müfredatı dışında bu programda web tasarımı, işletim sistemi yönetimi ve ağ sistemleri konularında eğitim de verilmektedir.

Bilgisayar Programcılığı bölümü Türkiye’nin çağı yakalama ve yeni istihdam alanları yaratma çabalarında etkin bir role sahip olacağından, açılması gerek arz eden bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazılım geliştirebilecek eleman açığı da gün geçtikçe kendisini hissettirmekte, dolayısıyla bu alanda eğitim görmüş insan gücüne fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’ de ve dünyada gelişen koşullara bakılarak programdan mezun olacak öğrencilerin gelecekte oluşacak olan şartlara bakılarak ekonomik ve bireysel bir kalkınmada etkin rol oynayacakları görülecektir. Bilişim ve eğitim sektörü sadece bölgesel değil ulusal çapta bir eğitim içerdiğinden ara iş gücü sürekli bir gerekliliktir.

Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin;

• Analitik düşünebilen.
• Öz güveni yüksek,
• Teknolojideki hızlı gelişmeleri izleyip onlara uyum sağlayabilen,
• Yeniliklere açık,
• Ekip çalışmasına yatkın

olması gerekmektedir.

Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin iki yıllık eğitim süresi sonunda sahip olacakları bilgi ve beceriler şunlardır:

• Sektörde verimli bir şekilde çalışmaya yönelik temel bilgisayar bilgileri,
• Programlama dillerinin kullanılmasında gereken teknik bilgi ve beceri,
• Yaygın işletim sistemlerinin ve uygulamaların etkin ve akıcı kullanılması,
• Orta ölçekli bir yazılım sistemini tüm aşamalarıyla tasarlama ve geliştirme becerisi,
• Teknolojideki gelişmeleri takip edebilme, yeniliklere kolayca adapte olabilme becerisi.

17 Kasım 2015, Salı 8188 kez görüntülendi