Ders Programı

 

Genel Bilgiler Ders Müfredatı Ders Programı Staj İşlemleri Öğretim Elemanları
Öğretim Elemanları İletişim Bilgileri Mesleğin Gerektirdiği Özellikler Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Meslekte İlerleme

 

 

 

 

 

Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
08:30 Mesleki Matematik
M.E.KİRİŞ (rehberlik)
09:30
10:30  Atatürk İ.İ.T.
F.K.ŞAHİN
 Kalite Güv. ve Stand.
E.ERGÜN
11:30 Veritabanı I
B.GÖKÇE
Mesleki Matematik
M.E.KİRİŞ (rehberlik)
 Kalite Güv. ve Stand.
E.ERGÜN
13:00 Bilgisayar Donanımı E.ERGÜN Grafik ve Animasyon – 1
G.İ.TÜRKER
Veritabanı I
B.GÖKÇE
14:00 Grafik ve Animasyon – 1
G.İ.TÜRKER
15:00 Web Editörü
G.İ.TÜRKER
Türk Dili I
K.SAVAŞ
 Web Projesi Yön.
G.İ.TÜRKER
16:00 Web Editörü
G.İ.TÜRKER
Yabancı Dil II
Engin AYTEKİN
17:00 Mesleki Matematik
M.E.KİRİŞ
Grafik ve Animasyon – 1
G.İ.TÜRKER
18:00 Yabancı Dil II
Engin AYTEKİN
Kalite Güv. ve Stand.
E.ERGÜN
Veritabanı I

B.GÖKÇE

Web Editörü
G.İ.TÜRKER
Web Projesi Yön.
G.İ.TÜRKER
19:00 Bilgisayar Donanımı E.ERGÜN Atatürk İ.İ.T.
F.K.ŞAHİN
20:00 Türk Dili I
K.SAVAŞ

NOT : Renkli işaretli saatlerde ders veren öğretim elemanı o haftadaki konuyu anlatacaktır.

 

Bilgisayar Programcılığı 2. sınıf
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
08:30 Açık Kaynak İşl. Sis. H.AKKOÇ
09:30 Nesne Tabanlı Prog. II G.İ.TÜRKER SİSTEM ANA. VE TAS. H.AKKOÇ
10:30 Nesne Tabanlı Prog. II G.İ.TÜRKER Araş. Yön. Tek.
B.GÖKÇE
SİSTEM ANA. VE TAS. H.AKKOÇ
11:30 Nesne Tabanlı Prog. II G.İ.TÜRKER
13:00
14:00 Mesleki Yabancı Dil II
O.KALKAN
İnternet Programcılığı II
B.GÖKÇE
Yazılım Mimarileri
A.YURDADUR
15:00 . İnternet Programcılığı II
B.GÖKÇE
Yazılım Mimarileri
A.YURDADUR
16:00 Meslek Etiği
T.GÖKSEL
. İnternet Programcılığı II
B.GÖKÇE
İletişim
T.BAŞAT
Mesleki Yabancı Dil II
O.KALKAN
17:00 Meslek Etiği
T.GÖKSEL
İnternet Programcılığı II
B.GÖKÇE
İletişim
T.BAŞAT
Mesleki Yabancı Dil II
O.KALKAN
18:00 Açık Kaynak İşl. Sis. H.AKKOÇ Yazılım Mimarileri
A.YURDADUR
Mesleki Yabancı Dil II
O.KALKAN
19:00 Araş. Yön. Tek.
B.GÖKÇE
Nesne Tabanlı Prog. II G.İ.TÜRKER
20:00 SİSTEM ANA. VE TAS. H.AKKOÇ

Not:Renkli işaretli saatlerde ders veren öğretim elemanı o haftadaki konuyu anlatacaktır.