Uzaktan Eğitim, çeşitli eğitimsel yöntemler ve teknikler aracılığı ile zaman ve mekân ile bağlantılı sınırlamaları kaldırarak, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan, günümüzün popüler eğitim yaklaşımlarından birisidir.

 
Anlaşılacağı üzere Uzaktan Eğitim yaklaşımı, zamandan ve mekândan bağımsız bir eğitim ortamı sunarken, fırsat eşitsizliğini de ortadan kaldırabilmekte ve daha esnek yapıda bir eğitim olanağı sağlayabilmektedir. Uzaktan Eğitim, yetişkin eğitimi, çocuk eğitimi, ana-baba eğitimi, kurumlar için hizmet içi eğitim gibi çok çeşitli ve farklı alanlarda gerçekleştirilebildiğinden dolayı, oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. Bu bağlamda, geleneksel yaklaşımlara göre son derece dinamik bir yapıya sahip olan Uzaktan Eğitim, öğretim programlarında hem konu hem de yöntem bağlamında önemli bir yer tutmaktadır.
 
Uzaktan Eğitim yaklaşımı detaylı incelendiğinde, işe koşulan eğitimsel yöntemler ve tekniklere bağlı olarak çeşitli alt alanlara ayrıldığı da görülmektedir. Buna göre, Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim yöntemi de günümüzün oldukça popüler Uzaktan Eğitim yöntemlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Özellikle bilgisayar teknolojisinin önderliğinde sunulan bu yöntem ile öğrenciler, kendilerine uygun zamanlarda; istenilen sıklıkta ve mekândan bağımsız bir şekilde, sunulan dersleri takip edebilmektedirler. Ses, video, grafik, iki boyutlu veya üç boyutlu hazırlanmış animasyonlar ile birlikte, anında geribildirim alınacak şekilde tasarlanmış yapılarla zenginleştirilmiş materyaller içeren bir çalışma ortamı, öğrenciye daha kalıcı ve zevkli öğrenme yaşantıları sağlamaktadır.
 
Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim'de, etkileşimli web sayfaları, e-posta, dosya transfer platformları, tartışma ve haber grupları, sohbet odaları gibi hizmetler aracılığıyla, öğrenciler ve eğitimciler arasında senkron (eş zamanlı) ve asenkron (farklı zamanlı) iletişim kurulabilmektedir. Internet ve Web teknolojileri, geniş ölçekte bir alanda, insanlar arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Bu yöntem öte yandan çok sayıda farklı öğrenme stilini de karşılamakta, aktif öğrenci merkezli öğrenme çevresini desteklemekte ve gerçek yaşam deneyimlerininin sunulmasına fırsat vermektedir.
13 Kasım 2015, Cuma 4697 kez görüntülendi