Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

 

Genel Bilgiler Ders Müfredatı Ders Programı Staj İşlemleri Öğretim Elemanları
Öğretim Elemanları İletişim Bilgileri Mesleğin Gerektirdiği Özellikler Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Meslekte İlerleme Kullanılan Yazılımlar
 
 
 
 
 
 
 
 
İş alanları oldukça geniştir. Bayındırlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı v.b Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İSKİ, İGDAŞ, TEAŞ, TEDAŞ, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Arsa Ofisi, İller Bankası, DSİ, ETİBANK, Köy Hizmetleri, TKİ, TC Karayolları ve Devlet Demiryolları gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra harita ve inşaat sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik büro ve şirketlerinde ve Emlak Değerleme şirketlerinde çalışabilirler.