Meslekte İlerleme

 

Genel Bilgiler Ders Müfredatı Ders Programı Staj İşlemleri Öğretim Elemanları
Öğretim Elemanları İletişim Bilgileri Mesleğin Gerektirdiği Özellikler Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Meslekte İlerleme Kullanılan Yazılımlar

 

 

 
 
 
 
Harita Kadastro Programı'nı başarıyla bitiren öğrencilerimiz ÖSYM tarafından açılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde "Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Kadastro) Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Harita Kadastro Teknikerleri, hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa bağlı olarak çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda bölüm şefi olabilirler