Yüksek Okul Kurulu

   

BAŞKAN

Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE

Yüksekokul Müdürü

   
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ERGÜN

Yüksekokul Müdür Yardımcıs

     

ÜYE
Öğr. Gör. Hasan AKKOÇ

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

RAPORTÖR
Lokman MEYDAN
Yüksekokul Sekreteri