Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Harita kadastro teknikeri olmak isteyen öğrencilerimizin;
– Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen,
– El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş,
– Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan,
– İş birliğine açık,
– Girişimci bir ruha sahip olmaları gerekir.


* Belediyeler
* Üniversiteler
* TKİ, MTA, Afet İşleri Gn. Md., Toprak ve Tarım Reformu Gn. Md., GAP, DLH, DDY, DHM vb. kamu kurumları
* Harita Genel Komutanlığı
* Özel sektör kuruluşları (Harita Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.